Find us on social media

  • AD Alert Arbeidsdienstverlening

Proces

Lees meer

Nieuws

Lees meer

Over ons

Lees meer
 
Adalert arbeidsdienstverlening BV werd in 2008 opgericht door Loed Jacobs. Na een lange carrière in de geestelijke gezondheidszorg waar hij op vele fronten geconfronteerd werd met psychisch lijden en zelf ook aan den lijve ervaring daar mee opdeed werd hij in 2000 en 2001 opgeleid tot register arbeidsdeskundige.

Na jarenlange ervaring en successen in de begeleiding en re-integratie van mensen met psychische, psychosociale of psychiatrische problematiek werd ook gestart met Arbodienstverlening.

Inmiddels hebben vele verwijzers, opdrachtgevers en bedrijven hun weg gevonden naar de dienstverlening van AdAlert arbeidsdienstverlening BV.