Find us on social media

 
Over ons
Loed Jacobs is geboren te Weert in 1957. Na een lange carrière in voornamelijk de geestelijke gezondheidszorg in diverse functies is hij na een omscholing tot arbeidsdeskundige in 2008 gestart met zijn eigen organisatie.

In de 26 jaar GGZ heeft hij veel mogen leren en ervaren en vooral mogen ervaren hoe dun het lijntje is tussen gezond en ziek. Inmiddels houdt hij zich nu al weer vele jaren bezig met het begeleiden van cliënten en toeleiden naar reguliere arbeid.

Met passie en plezier heeft hij al vele cliënten mogen ondersteunen richting loonvormende arbeid, zelfstandigheid dan wel een andere invulling in het bestaan. De laatste jaren is hij zich ook gaan toeleggen op Arbodienstverlening voor midden en kleinbedrijf. Met een aantal ervaren en geregistreerde bedrijfsartsen is hij zeer goed in staat adequaat en ontzorgend dienstverlening in te zetten.
Jacobine Brenkman is geboren in 1964 en woonachtig in Sint Oedenrode.

Haar jarenlange werkervaring in het werkveld van HRM, management en re-integratie en haar diverse mensgerichte opleidingen geven haar de nodige mensenkennis en handvatten om mensen in een 2e spoortraject te begeleiden naar een nieuwe werkgever / ander werk.

In een 2 e spoortraject beweegt zij zich samen met werkgever en werknemer binnen de kaders van de Wet Verbetering Poortwachter. Ze heeft een mensgerichte aanpak, zonder daarbij de doelstellingen uit het oog te verliezen. Jacobine zet mensen in beweging en maak ze zelf verantwoordelijk voor hun toekomst. Mocht een plaatsing binnen de gegeven tijd niet lukken, dan heeft werknemer voldoende tools om het proces van werk vinden zelfstandig voor te zetten. Zij is zowel begeleider, facilitator als procesbewaker…..

Jacobine mag daarnaast graag oog en aandacht hebben voor de persoonlijke processen van de cliënten, zoals het accepteren van de situatie, het wegvallen van zekerheden, het ontbreken van concreet perspectief, de onbekendheid met wet- en regelgeving en de huidige arbeidsmarkt. Gevoelens van rouw, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen, falen, faalangst en verlies van controle spelen hen parten.

Haar kwaliteiten: zorgvuldigheid, snel tot de kern komen, realistisch, inventief, eerlijk en transparant. Zij is communicatief vaardig op verschillende niveaus en ze kan goed bewegen tussen regie geven en regie nemen richting cliënt, en zij is goed op de hoogte van relevante wet- en regelgeving.
Paul van der Straaten voltooide zijn opleiding tot arbeidsdeskundige in 2000. Na een aantal jaren binnen verschillende bedrijven en voor verschillende doelgroepen (lichamelijke en/of psychische beperkingen) gewerkt te hebben heeft hij zich de laatste 10 jaar gespecialiseerd in mensen met een auditieve beperking of een vorm van autisme. Nu is hij als zelfstandig arbeidsdeskundige werkzaam binnen Van der Straaten ADvies waar hij werkt voor o.a. opdrachtgevers in het MKB, arbodiensten, verzekeraars en het UWV. Hij is zowel geregistreerd bij de SRA (stichting register arbeidsdeskundigen – registratienummer 1489) als lid van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. Van der Straaten ADvies vindt het belangrijk om een onafhankelijke partij te blijven. Sinds kort heeft hij een samenwerkingsovereenkomst met AdAlert arbeidsdienstverlening BV.
Dr. Niels Jacobs, geboren in 1987 te Eindhoven is een expert op het gebied van gedragsverandering. Hij studeerde cognitieve en biologische psychologie aan de Universiteit van Maastricht en heeft in 2010 zijn Mastertitel Health and Social Psychology behaald. Dankzij deze wetenschappelijke opleiding heeft hij veel kennis in allerlei aspecten van menselijk gedrag, meer specifiek hoe hij gedrag van mensen effectief een duurzaam kan veranderen en dan met name in een sociale context. Deze kennis en expertise heeft hij verder ontwikkeld tijdens zijn promotietraject aan de Open Universiteit, waarin hij een online gedragsverandering interventie heeft ontwikkeld en onderzocht op effectiviteit. Middels deze website leerden mensen via adviezen op maat hoe ze op een effectievere manier om kunnen gaan met cyberpesten en pesten, waardoor het pesten stopt en ze minder last hebben van de negatieve gevolgen. Momenteel werkt hij bij de Centrale Opvang voor Asielzoekers (COA) als casemanager. Hier kan hij zijn kennis over gedrag(verandering) in de praktijk toepassen en doet hij veel ervaring op in begeleiding en coaching. Zijn expertises zijn onder andere mensen begeleiden en coachen in weerbaarheid, faalangst, assertiviteit en pesten.